©
imagination Essential

Instagram takeover door Rosanne van Wijk

Tijd voor Instagram takeovers door ontwerpers die onderdeel zijn van Taskforce Fashion 2019. Een samenwerking tussen State of Fashion, M-ODE (Amsterdam) en FASHIONCLASH (Maastricht). Neem een ​​kijkje achter de schermen in hun proces naar het eindresultaat en het dagelijks leven van ontwerper. We bieden je inspiratie en laten zien hoe duurzaamheid en het thema de stijgende (zee)waterspiegel een plek krijgt in de mode-industrie.

Taskforce Fashion stelt de ontwerper centraal en verkent via verschillende activiteiten welke rol mode kan spelen in het werken aan of het creëren van bewustzijn rondom maatschappelijke vraagstukken. De eerste gezamenlijke activiteit is Fashion After Flood, waarbij 15 mode-vormgevers via o.a. workshops en field trips uitgedaagd worden om zich te buigen over een actueel maatschappelijk vraagstuk: de stijgende (zee)waterspiegel.

Rosanne van Wijk neemt komende dagen onze Instagram over (tot en met 14 juli).

Van Wijk studeerde in 2016 cum laude af aan de BA Fashion Design van de hogeschool voor de kunsten Arnhem (ArtEZ) en volbracht haar residentie aan de Jan van Eyck Academie, Maastricht in 2018. Ze is gefascineerd door zowel zichtbare als onzichtbare systemen en constructies waar de mens elke dag mee in aanraking komt. Systemen waar we onszelf continu naar vormen en aanpassen. Van Wijk onderzoekt deze thema’s door het maken en verzamelen van textiele uniformen en objecten en deze in te zetten in performance. De elementen zijn flexibel en multi-interpretabel. In haar performances onderzoekt ze (menselijk) gedrag en besluitvorming.

Kan je wat meer vertellen over je deelname aan Taskforce? Wat zijn je eerste ideeën voor Taskforce?
Toen Branko Popović (FASHIONCLASH) me vroeg om deel te nemen aan Taskforce werd ik meteen enthousiast. In het lange termijn onderzoek ‘SWEET - SWEAT’ waarin ik samenwerk met kunstenaarsduo de Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen) onderzoeken we via performance-installaties al langer thema’s als zeespiegelstijging, verzilting van het land en ons voedselsysteem. Om nu met andere ontwerpers zeespiegelstijging vanuit het kader van mode te benaderen leek me heel interessant. Onder leiding van Tjeerd Veenhoven zal ik met mijn groep de thematiek in de stad Arnhem onderzoeken. Ik kijk erg uit naar het veldonderzoek in Arnhem waarvoor we zelf een programma samenstellen maar vooral ook naar het kennis maken met ieders praktijk en hoe we onze verschillende visies gaan samenbrengen in een inspirerend plan.

Wat mij persoonlijk interesseert, is de connectie tussen het leven boven en onderwater. Hoe wij boven water leven heeft invloed onder water en vice versa. We houden de zee nu vooral buiten ons land. Als in de toekomst de helft van Nederland onder water zou komen te staan, lijkt het me nuttig om meer te weten over de relatie tussen deze twee en de planten en dieren die onderwater leven. Daarnaast lees ik nu ‘Kosmikomische verhalen’ van Italo Calvino, waarin een passage gaat over de oom van de hoofdpersoon die als vis in de zee leeft. Deze oom pleit voor een leven onder water, dat in vergelijking met de onzekerheden op het land een zekere toekomst biedt. ‘Daar zouden de veranderingen minimaal zijn, de ruimte en de voedselbronnen onbegrensd, de temperatuur zou altijd een zeker evenwicht vinden, kortom het leven zou zich handhaven als het zich tot nu toe ontwikkeld had, in zijn complete, volmaakte vormen, [...] en iedereen zou zijn eigen aard kunnen verdiepen, de essentie kunnen bereiken van zichzelf en alle dingen’. Het is een fantasierijke en abstracte gedachte, maar het zet mij wel aan om opnieuw na te denken over onze ‘zekerheden’.

Hoe speelt duurzaamheid een rol in jouw werk?
Vragen die ik na mijn afstuderen had over wat duurzaamheid (in de mode) betekent, heeft uiteindelijk mijn praktijk gevormd. Ik besefte me dat duurzaamheid een heel systeem omvat. Maar waar positioneert een recent afgestudeerde zich die het niet eens is met hoe dit systeem werkt? Ik kon deze grote vragen niet beantwoorden en besefte me dat ik meer tijd en kennis nodig had. Om die reden ben ik naar de Jan van Eyck in Maastricht gegaan, een multidisciplinaire residentieplaats voor reflectie. Ik ben daar performance-installaties gaan maken om meer te weten te komen over de manier waarop we keuzes maken en te leren van andere disciplines. Mijn werk bestaat nu uit artistiek onderzoek waarbij ik met een kritische en onderzoekende houding verschillende keuzes en perspectieven verzamel om beter grip te krijgen op het modesysteem en andere systemen die daarmee verbonden zijn. Het zou mooi zijn als ik in de toekomst met alle verzamelde kennis een onderbouwd alternatief kan bieden.

Hoe ziet jouw ideale toekomst er uit?
Mijn ideale toekomstbeeld omvat een wereld in balans waarin we berusting kunnen vinden. Ondanks dat we veel niet begrijpen, is het wel mogelijk om ons aan te passen aan onze omgeving met hetgeen voorhanden is en kunnen we het vertrouwen hebben dat dit werkt. Of we nu naar aanleiding van zeespiegelstijging op zee gaan wonen in technologische domes op palen, verhuizen naar hoger gelegen delen van de wereld of we misschien wel in de zee gaan wonen en daar geëvolueerd zijn in een nieuw type mens. Ik zie geen limitaties, als we maar denken vanuit een geheel in plaats vanuit individueel of bedrijfsbelang.

Bedankt Rosanne! Volg haar op Instagram. In de komende maanden vinden er meer Instagram-takeovers plaats, dus volg ons voor meer inspiratie!

imagination

Instagram takeover door Rosanne van Wijk

Related articles

imagination

Instagram takeover by Almamoun Benmira

Read more
imagination

instagram takeover by Rosanne van Wijk

Read more