©

Open Oproep voor Deelnemers

Met deze Open oproep voor Deelnemers gaat State of Fashion op zoek naar kritische (mode) makers met radicale ideeën en perspectieven voor de toekomst. Met deze Oproep nodigen wij hen uit om gezamenlijk een nieuw werk te creëren, speciaal voor de tentoonstelling “Fashion as Encounters”, gecureerd door NOT_____ENOUGH Collective, een onderdeel van State of Fashion 2022 | Ways of Caring.

INTRODUCTIE

De Open Oproep voor Deelnemers is gesloten.

State of Fashion is een internationaal platform dat een dringend noodzakelijk nieuw modesysteem verkent. Om de mode-industrie duurzamer en rechtvaardiger te maken is meer nodig dan alleen het veranderen van de manier waarop we kleding produceren en consumeren, of de manier waarop we arbeid belonen. Het vereist een dieper begrip van wat mode is en welke rol kleding speelt in ons dagelijks leven. Mode is meer dan alleen een productiesysteem voor individuele consumptie. Met mode communiceren we over wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we ons tot elkaar verhouden. Het is een manier van zorg dragen voor gemeenschappen, de natuur en diersoorten.

Dit bredere begrip van mode manifesteert zich meestal buiten het kader van het dominante industriële modesysteem, op plaatsen die vaak (nog) niet zichtbaar zijn of die door de gevestigde orde niet als ‘mode’ worden erkend. Het curatorenteam van de State of Fashion biënnale 2022 kijkt anders naar mode: mode als een manier om te verbinden, mode als een manier om te delen en vooral mode als een daad van zorg. Voor de State of Fashion biënnale 2022, die als thema ‘Ways of Caring’ heeft, nodigen de curatoren mode-geïnteresseerden, mode-makers en mode-denkers uit verschillende praktijken, achtergronden en locaties uit om onderdeel te worden van een proces dat zorgt in plaats van produceert.

Om hen te bereiken organiseert State of Fashion een serie van open calls. We trappen af met een Open Oproep aan individuele en collectieve kritische mode makers – ontwerpers, kunstenaars, performers, activisten, healers, boeren, educatoren, etc. We nodigen hen uit om deelnemer aan en co-creator te worden van de tentoonstelling “Fashion as Encounters”, gecureerd door NOT____ENOUGH collective. Omdat NOT____ENOUGH collective gezamenlijk werk als cruciaal beschouwt in het verzet tegen de dominante normen in de mode, zijn ze op zoek naar max. 9 kritische mode makers. De groep gaat aan de slag om gezamenlijk 3 nieuwe werken te creëren, speciaal voor deze tentoonstelling. Met deze Open Oproep voor Deelnemers zoeken de curatoren makers en denkers met radicale ideeën, die willen bijdragen aan de pluriforme benadering van de biënnale, om mode actief uit te dagen en te transformeren.

HOOFDTHEMA’S TENTOONSTELLING 'FASHION AS ENCOUNTERS'

State of Fashion beschouwt mode als een drijvende kracht achter positieve verandering voor culturele transformatie. Wil jij samenwerken met vakgenoten van over de hele wereld en nieuw werk creëren voor deze biënnale? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan deze call door te reageren op één van de volgende thema’s. Deel je eerste ideeën en leg uit hoe het thema aansluit op je persoonlijke praktijk:

1) TRANSFORMING NARRATIVES

Transforming Narratives is een oproep om de dominante discours en esthetische normen die de mode al decennia uitdraagt te doorgronden en te doorbreken. We nodigen (mode) practitioners uit die het lichaam gebruiken als een terrein van verzet, en de heersende opvattingen over gender, schoonheid en identiteit binnen het modesysteem uitdagen. Dit thema is een zoektocht naar onvertelde verhalen, ongeziene lichamen en bestaande schoonheden die in het verleden zijn uitgewist. Alleen door zorg te dragen voor wat ongewaardeerd is, kunnen we de mainstream verhalen transformeren.

2) EXERCISING COMPASSION

Exercising compassion is een oproep om zorg te dragen voor het lijden van anderen, en om collectief actie te ondernemen om zo een betere toekomst te creëren. We nodigen mode practitioners uit die zich richten op de collectieve ervaring van gevoelens en gevoeligheden die de mode-industrie vaak negeert om confrontatie en ongemak te vermijden. Deze vorm van zorg activeert verschillende emotionele reacties en ervaringen. Door dit met elkaar te delen en mee aan de slag te gaan, kunnen we met elkaar verbinden. We zijn op zoek naar sociale praktijken, gemeenschapsgerichte en cultuurgevoelige mode-initiatieven die draaien om andere vormen van beleving en waardering. Bijvoorbeeld door middel van individuele en collectieve praktijken zoals rituelen, performances en interacties.

3) CO-EXISTING KNOWLEDGES

Co-existing knowledges is een oproep tot zorg voor mode-educatie. Het hervormen van de formele manieren van kennisproductie binnen de mode is essentieel voor transformatie. We zijn op zoek naar bijdragen van practitioners die radicaal experimenteren met onderwijs, ruimte scheppen voor verschillen, en diverse wereldbeelden naast elkaar laten bestaan. Er zijn vele manieren van begrijpen, onderwijzen en onderzoeken die erkenning verdienen. We zoeken practitioners die de productie en distributie van kennis actief ter discussie stellen en zo meervoudige vormen van onderwijs binnen mode naast elkaar laten bestaan.

DEELNEMERSPROFIEL

We moedigen mensen uit verschillende praktijken, achtergronden en locaties aan om deel te nemen aan de co-creaties. We verwelkomen, maar beperken ons niet tot, ontwerpers, kunstenaars, activisten, brei(st)ers, kleermakers, onderzoekers, docenten, performers, fotografen, filmmakers, schrijvers en modeliefhebbers uit de hele wereld. Individuen en groepen van elke leeftijd, nationaliteit en land van verblijf worden uitgenodigd hun ideeën op te sturen.

SELECTIEPROCEDURE

De selectie wordt met zorg samengesteld door vertegenwoordigers van het State of Fashion Biënnale 2022 curatorenteam (NOT____ENOUGH Collective en Fashion Open Studio). Om beslissingen te kunnen nemen op basis van pluriforme perspectieven, zullen vier vertegenwoordigers worden uitgenodigd om aan het selectieproces deel te nemen.

De selectie zal op de volgende criteria gebaseerd zijn:

● Inzending en volledigheid van de documenten

● Relevantie van het werk, in relatie tot het gekozen thema

● Het vermogen van de practitioners om als collectief te werken

● Het vermogen van de practitioners om op hun werk te reflecteren

● Eerste ideeën die haalbaar zijn in een werkperiode van 4 maanden

● Practitioners die door hun werk de verbinding zoeken met actuele maatschappelijke kwesties

WERKWIJZE

Het proces van co-creatie vindt plaats gedurende een periode van 4 maanden en wordt gemodereerd door de leden van NOT____ENOUGH Collective. Het proces begint in februari 2022 en eindigt in mei 2022. In mei moeten de werken geproduceerd, gereproduceerd en/of in Nederland zijn. State of Fashion 2022 I Ways of Caring opent op 2 juni 2022. Door middel van online werksessies zullen de deelnemers samenwerken om te reageren op het thema van hun keuze. Let op: het creatieve proces zal geheel online plaatsvinden omdat de deelnemers over de hele wereld verspreid zijn. We streven ernaar één werkbezoek aan Arnhem mogelijk te maken, afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19.

WAT WIJ VERWACHTEN

● Je bent beschikbaar om elkaar regelmatig in een online setting te ontmoeten

● Je bent bereid en beschikbaar om in samenwerking met twee andere practitioners en een lid van het NOT____ENOUGH Collective een nieuw programma-specifiek werk te maken, dat tijdens de State of Fashion biënnale 2022 vanaf 2 juni 2022 tentoongesteld kan worden, voor een periode van minimaal 5 weken.

● Je bent bereid en beschikbaar om deel te nemen aan één (online) openbare lezing om het proces met het publiek te delen

● Je bent bereid en beschikbaar om één workshop te organiseren over het gekozen thema

● Je bent in staat en bereid om in het Engels te communiceren, tenzij er andere talen zijn die alle deelnemers spreken.

WAT WIJ BIEDEN

● De mogelijkheid om in contact te komen met practitioners en gezamenlijk nieuw werk te creëren

● De mogelijkheid om de tentoonstelling in samenwerking met NOT____ENOUGH Collective te co-cureren, dit kan bestaan ​​uit het selecteren van elkaars bestaand werk of werk van collega's.

● Begeleiding, steun, en de kans om te experimenteren

● Een omgeving van zorg en respect

● Mogelijkheid om je eigen werk te tonen binnen een internationale tentoonstelling

● Mogelijkheid om je werk te publiceren in een digitale publicatie van State of Fashion

● Mogelijkheid om media-aandacht voor je werk te genereren via de kanalen van State of Fashion.

● Een vergoeding (zie hieronder)

VERGOEDING

● Deelnemers ontvangen een totale vergoeding van €1.500 voor hun bijdrage

● Wanneer een bestaand werk van de deelnemer wordt geselecteerd voor de tentoonstelling via het co-curatieproces (in overleg met NOT____ENOUGH Collective) wordt een extra vergoeding van € 300 aangeboden.

● Elk team krijgt een realistisch werkbudget. Budgetindicatie beschikbaar op aanvraag.

● Als duo’s of collectieven worden geselecteerd, wordt de vergoeding door de teamleden gedeeld.

AANMELDINGSPROCEDURE

De Open Oproep voor Deelnemers is gesloten.

BELANGRIJKE INFORMATIE

● State of Fashion 2022 | Ways of Caring opent op 2 juni 2022 (publieke opening 3 juni 2022) en eindigt op 10 juli 2022.

● De co-creatieprocessen en -uitkomsten worden tentoongesteld tijdens State of Fashion 2022 | Ways of Caring. De uitkomsten van het proces worden met collega’s en vakgenoten gedeeld in een afsluitende publicatie/evenement in het najaar van 2022.

● Het co-creatieproces begint in februari 2022 en zal 4 maanden duren.

● Elk team zal uit maximaal 3 kandidaten bestaan.

● Individuen, duo’s en collectieven kunnen zich allemaal aanmelden.

● De co-creatiebijeenkomsten zullen online plaatsvinden.

● De voertaal zal Engels zijn, tenzij er andere talen zijn die alle deelnemers spreken.

● Alle werken worden lokaal geproduceerd in Arnhem, tenzij anders overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

None

Open Oproep voor Deelnemers