©

Algemene voorwaarden Open Oproep voor Deelnemers

TIJDSPAD

16 december 2021

Deadline voor het indienen van aanmeldingen.

December 2021 – januari 2022

Selectieprocedure.
State of Fashion informeert de kandidaten over de selectie vóór eind januari 2022.

Februari 2022 – mei 2022

Start co-creatie, collectief proces en productieperiode.

Juni 2022
Opening State of Fashion 2022 | Ways of Caring.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Het werk wordt voor het eerst tentoongesteld tijdens de State of Fashion 2022 | Ways of Caring

2. Individuen, duo’s en collectieven kunnen zich allemaal aanmelden. In het geval van duo’s of groepen vermeldt de aanmelding één hoofdcontactpersoon voor de procedure. Let op: als duo’s of collectieven worden geselecteerd, wordt de vergoeding door de teamleden gedeeld.

3. Aanmeldingen moeten in het Engels geschreven zijn of voor vertalingsdoeleinden gekopieerd kunnen worden.

4. Alleen volledige aanmeldingen die vóór de bovengenoemde deadline zijn ontvangen, worden voor verdere beoordeling in aanmerking genomen.

5. We accepteren slechts één aanvraag per persoon, duo of collectief per thema.

6. Kandidaten betalen geen inschrijfgeld om aan deze Open Call deel te nemen.

7. State of Fashion gaat niet in op correspondentie over de selectie.

8. State of Fashion behoudt zich het recht voor meerdere kandidaten uit te nodigen om samen te werken.

9. State of Fashion behoudt zich het recht voor, indien nodig geacht, geen enkel voorstel te selecteren.

10. Alle voorstellen worden als strikt vertrouwelijk behandeld.

11. De intellectuele eigendomsrechten van het voorstel behoren toe aan de aanvrager. De aanvrager is op de hoogte van de wetgeving in verband met de bescherming van intellectuele eigendom en de regels voor de bescherming van de privacy en het gebruik van gegevens in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Indien geselecteerd zal de kandidaat een aanvullende overeenkomst met algemene voorwaarden ondertekenen

13. Alle (voorstellen voor) projecten, ontwikkeld door deelnemer(s), zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan State of Fashion 2022 | Ways of Caring, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de deelnemer. Mocht de deelnemer ideeën, voorstellen of resultaten willen presenteren buiten de context van State of Fashion, dan is dat alleen toegestaan als de andere groepsleden daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming hebben gegeven, en alleen als State of Fashion wordt vermeld.

None

Algemene voorwaarden Open Oproep voor Deelnemers