©

Open Call for Curators

State of Fashion lanceert de tweede Open Call voor Curatoren voor de biënnale van 2024, die zal worden gehouden in Arnhem. Het platform is op zoek naar innovatieve denkers en makers met een uitgesproken visie op de uitdagingen waar de wereld nu voor staat, de noodzaak van fundamentele verandering, en de rol die mode speelt in deze transitie. State of Fashion doet een oproep aan zowel individuen als teams en collectieven met grensverleggende ideeën over hoe de biënnale ingezet kan worden om mode actief te bevragen en te veranderen.

DE OPEN CALL

Voor de biënnale van 2024 dienen de belangrijkste uitkomsten en bevindingen van Ways of Caring als inspiratie en vertrekpunt. Het actief uitdagen van heersende perspectieven en ruimte maken voor onvertelde verhalen en ervaringen blijft een belangrijk speerpunt. Maar hoe kunnen we de ongelijke machtsverhoudingen tussen het dominante globale noorden en het globale zuiden definiëren en de niet-westerse kennis delen en verspreiden? Hoe kan het concept van de ‘tentoonstelling’ uitgedaagd en verrijkt worden zodat het de bezoeker uitnodigt en inspireert? We roepen de nieuwe curator / het nieuwe curatoren team op om richting te geven aan en visie te vormen op nieuwe presentatievormen.

Ambitie is om het thema aantrekkelijk te maken voor zowel professionals als een algemeen publiek, educatie is hierbij een focuspunt. Uiteindelijk hopen we gedragsveranderingen, nieuwe praktijken te stimuleren evenals het creëren van bewustwording.

OVER STATE OF FASHION

State of Fashion is een wereldwijd erkend platform dat hoognodige radicale veranderingen in mode verkent. Vanaf haar start heeft State of Fashion zich gericht op de ecologische en sociale voetafdruk van de mode-industrie en tegelijkertijd op het tonen van nieuwe materialen en productietechnieken. Dit kader was ook de focus van de succesvolle eerste editie van State of Fashion’s biënnale Searching for the New Luxury in 2018, gecureerd door Jose Teunissen.

In 2020-2021 reflecteerde State of Fashion met het online programma This is an Intervention op de huidige staat van mode maar ook op onze eigen boodschap en positie. Een diverse groep denkers en makers van over de hele wereld nam gedurende acht maanden het platform over en ontrafelde de problemen in het industriële mode systeem, onze rol en de verwoestende effecten op de aarde en haar bewoners. Ook werd duidelijk dat - om echte diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te garanderen - een kritische blik en rigoureuze verandering nodig is op de manier waarop het modesysteem als geheel is georganiseerd. Er is een radicale aanpak nodig die het probleem bij de wortels aanpakt. Maar waar te beginnen?

Met This is an Intervention zette State of Fashion de koers in voor de tweede editie van de biënnale, getiteld Ways of Caring.

Het startpunt voor de Open Call for Curators voor de biënnale van 2022 bestond uit drie kernvragen die raken aan de thema’s Menselijkheid, Gelijkheid en Gemeenschap. De vragen dienden als een open uitnodiging voor een gesprek met het curatoren team van de biënnale van 2022, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen; Hoe kan mode bijdragen aan een wereld die menselijker is, een wereld waarin eigenaarschap een gedeelde verantwoordelijkheid wordt met als kernwaarden samenwerking, balans en harmonie. Hoe zorgen we ervoor dat we kritisch op onze activiteiten en praktijk reflecteren en hoe verduurzamen we kennisdeling?

Het geselecteerde curatoren team, bestaande uit Fashion Open Studio en NOT___ENOUGH Collective, ontwikkelden het centrale thema Ways of Caring. De biënnale ging op zoek naar mogelijkheden om de mode-industrie duurzamer en zorgzamer te maken. Met 7 programmaonderdelen en met meer dan 70 ontwerpers, kunstenaars en makers van over de hele wereld werd gedurende 5 weken gewerkt aan de verbroken relatie tussen de productie van mode en de drager. State of Fashion 2022 omvatte naast een tentoonstelling, 85 activiteiten op 5 locaties in het centrum van de Arnhem, stad van de duurzame mode. Iedere dag was het aanbod aan activiteiten anders, interactief en samen gecreëerd door makers en bezoekers.

AANMELDEN

De Open Call for Curators wordt donderdag 26 januari gelanceerd op stateoffashion.org, en sluit op zondag 12 maart 2023. Bij de beoordeling van alle inzendingen werkt State of Fashion samen met een Internationale Creatieve Adviesraad, bestaande uit Omoyemi Akerele, Tamsin Blanchard, Otto von Busch, Orsola de Castro, Carla Fernández, Aditi Mayer en NOT____ENOUGH Collective.

De nieuwe curator (of team) wordt eind april 2023 bekend gemaakt. De State of Fashion biënnale vindt plaats in mei en juni van 2024.

Op dit moment is de Open Call for Curators gesloten.
Data: donderdag 26 januari - zondag 12 maart 2023

Als u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen heeft, ga dan naar www.stateoffashion.org of neem contact met ons op via opencall@stateoffashion.org.

INSTAGRAM: @stateoffashionnl
HASHTAG: #stateoffashion #opencall

AANMELDING DEADLINE

De deadline voor de Open Call for Curators was op zondag 12 maart 2023.

ALGEMENE VOORWAARDEN

None

Open Call for Curators