©

Algemene voorwaarden Open Call for Curators

PROCEDURE & SELECTIE CRITERIA

Alle ontvangen en volledige aanmeldingen worden beoordeeld door de Internationale Creatieve Adviesraad van State of Fashion. Deze raad stelt een shortlist van kandidaten voor aan de Raad van Bestuur en het managementteam van State of Fashion. De selectiecriteria zijn:

Aansluiting op de kernvragen. Hoe goed sluit het voorstel aan op de kernvragen?

Relevantie en kritische consistentie van het voorgestelde plan.

Onderscheidende kwaliteit. Is het voorstel onderscheidend? Is het een inspirerend en nieuw concept, een driver of change, en als zodanig een interessante en inspirerende aanvulling op State of Fashion?

Interdisciplinariteit. Heeft het voorstel samenwerkende en interdisciplinaire aspecten en mogelijkheden?

Outreach. Hoe beïnvloedt dit voorstel de productie en consumptie van het modesysteem en hoe wordt dat zichtbaar?

Impact. Hoe beïnvloedt het voorstel de impact op de beoogde doelgroep? En hoe zorgt dit voor engagement?

Diversiteit & Inclusie. Geeft de aanmelding een pluriversele visie weer?

TIJDSPAD

12 maart 2023
Uiterste termijn voor het inzenden van aanmeldingen.

Maart 2023
Selectieprocedure.
State of Fashion informeert kandidaten uiterlijk 31 maart over de voorselectie.

April 2023
Gesprekken met geselecteerde kandidaten.

Eind april 2023
Bekendmaking curatorteam 2024.

Juni 2023
Lanceringsevenement voor thema van biënnale 2024.

Mei 2024
Opening State of Fashion Biënnale 2024.

Mei tot eind juni 2024
State of Fashion Biënnale 2024.

LOCATIE BIENNALE

Arnhem, Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zowel individuen, duo's als collectieven komen in aanmerking voor deze Open Call. In het geval van duo's of groepen wordt in de aanvraag één hoofdcontactpersoon voor de procedure genoemd (hierna: kandidaat).
2. De inzendingen moeten in het Engels zijn opgesteld.
3. Alleen volledige inzendingen die vóór de bovengenoemde deadline naar opencall@stateoffashion.org zijn gestuurd, komen voor verdere beoordeling in aanmerking.
4. Er wordt slechts één inzending per persoon of team geaccepteerd.
5. De kandidaat betaalt geen vergoeding voor deelname aan de Open Call.
6. State of Fashion vergoedt de inzending van deelnemers niet.
7. State of Fashion gaat niet in correspondentie over de selectie.
8. De geselecteerde voorstellen die verder uitgewerkt dienen te worden (de tweede ronde) zullen mogelijkerwijs wel vergoed worden, afhankelijk van de vraag vanuit State of Fashion.
9. State of Fashion behoudt zich het recht voor om, indien dit nodig wordt geacht, geen enkel voorstel te selecteren.
10. Alle voorstellen worden als strikt vertrouwelijk behandeld.
11. De intellectuele eigendomsrechten van het voorstel behoren toe aan de kandidaat. De kandidaat is op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en de regels voor de bescherming van privacy en datagebruik zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming.

TAAKOMSCHRIJVING & VERGOEDING

Het curator(-team) wordt vanaf mei 2023 en tot het einde van de biënnale in juni 2024 op projectbasis betrokken bij de biënnale. De belangrijkste taken van de curator (of team) zijn:
- Het ontwikkelen van het thema/de curatoriële richting voor de biënnale en het schrijven van een inspirerend curatorial statement in 2023.
- Het vertalen van de curatoriële visie naar een inspirerend en succesvol publieksevenement in nauwe samenwerking met het Programmateam van State of Fashion.
- Het verbinden van zijn/haar/hun netwerk om betekenisvolle samenwerkingsverbanden, onderzoeksprojecten en andere initiatieven voor de biënnale op te zetten.
- Het optreden als woordvoerder vanuit de curator (-team) van de Biënnale 2024 voor pers en media.
Voor haar inzet ontvangt de curator (-team) een​​ projectgebonden totaalvergoeding. Stichting Sonsbeek & State of Fashion is een non-profit organisatie. Fair practice ligt ten grondslag aan de vergoedingen die de stichting biedt.

Vragen

Als u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen heeft, ga dan naar www.stateoffashion.org of neem contact met ons op via opencall@stateoffashion.org.

None

Algemene voorwaarden Open Call for Curators