©
Stella McCartney and Ellen MacArthur
no waste

Circular Fibres Initiative streeft naar een circulaire textielindustrie

Bouwen aan een circulaire economie voor de textielindustrie

Het Circular Fibres Initiative brengt belangrijke stakeholders uit de mode-industrie bij elkaar om een meer circulaire economie voor textiel te ontwikkelen, beginnend bij kleding. Deelnemers werken samen om een nieuwe visie voor een wereldwijd textielsysteem te definiëren, dat een antwoord biedt op de negatieve invloeden van het huidige fast fashion systeem. Het nieuwe systeem voor textielproductie is gebaseerd op de principes van een circulaire economie, die groei genereert waar zowel burgers als bedrijven van profiteren, terwijl negatieve effecten als restafval en vervuiling worden bestreden.

A new textiles economy: Redesigning fashion's future

Dit nieuwe initiatief wil een fundamentele verandering teweegbrengen binnen de mode-industrie, door een visie te creëren voor een nieuw, globaal, circulair textielsysteem dat economische, ecologische

Meer dan 20 toonaangevende bedrijven, NGO's, filantropische organisaties en overheidsinstanties hebben zich aangesloten bij Het Circular Fibres Initative. Als een eerste stap maakte het Circular Fibres Initiative een analyse van de textielindustrie, waarbij in kaart werd gebracht hoe textiel door de wereldeconomie stroomt en wat de externe effecten van het huidige systeem zijn. Het initiatief verkent hoe een nieuwe, circulaire economie voor textiel - een systeem waarin herstel en regeneratie belangrijke elementen vormen - eruit zou kunnen zien en welke stappen ondernomen moeten worden om dit te verwezenlijken. Het eerste rapport werd in november 2017 gepubliceerd en vormt de basis voor de verdere collaboratieve ontwikkeling van de verschillende partners. Download het rapport A new textiles economy: Redesigning fashion's future hier.

Het Circular Fibres Initative bouwt voort op het succes van een ander initiatief, getiteld New Plastics Economy, dat in 2016 werd gelanceerd door de Ellen MacArthur Foundation. Binnen dit samenwerkingsverband werden toonaangevende bedrijven, stedelijke instanties, intergouvernementele organisaties, wetenschappers, ontwerpers en vernieuwers samengebracht om een nieuw kunststofsysteem te ontwerpen dat beter aansluit bij de huidige vraagstukken. Dit eerste brede initiatief resulteerde in twee belangrijke rapporten op het World Economic Forum in Davos en trok wereldwijd media-aandacht, wat het belang van een pre-competitieve, collaboratieve instelling van de verschillende partners verder onderstreepte.

Voor meer informatie over lidmaatschap binnen het Circular Fibres Initiative kun je contact opnemen met circular-fibres-initiative@ellenmacarthurfoundation.org.no waste

Circular Fibres Initiative streeft naar een circulaire textielindustrie

Related articles

©
Photo: AEG Care Label Project
no waste

Extend the life cycle of your clothes

read more
©
Photo: AEG Care Label Project
no waste

Verleng de levensduur van je kleren

lees meer