©
essential

Community Dressing, een reis langs Nederlandse klederdracht

Kennis van traditionele klederdrachten behouden voor de volgende generatie

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten gemaakt door FRAGMENTS. Onderzoeker Thijs Adriaans kijkt via de streekdrachten naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoopt Adriaans een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden.

De stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie vs streekdrachten

we moeten kennis van traditionele nationale klederdracht behouden om te voorkomen dat deze helemaal verdwijnt

Verschillende experts, vakmeesters en draagsters proberen in Community Dressing antwoord te geven op de volgende vraag: Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

Het onderliggende doel van de documentaire-reeks is vragen die men de laatste tijd over mode begint op te werpen te onderzoeken. Vragen zoals; Wat is mode? Welke betekenis geven wij aan kleding? Welk effect heeft de ontwikkeling van het modesysteem na de industriële revolutie (democratisering / globalisering) hierop gehad? Het spannende is dat dit hoofdzakelijk het fenomeen streekdracht als Nederlands mode-erfgoed actualiseert en mogelijk nieuwe betekenis geeft.

Bekijk alle aflevering van Community Dressing online.  

essential

Community Dressing, een reis langs Nederlandse klederdracht

Related articles

©
Eva Broekema
reuse

Lease a MUD jeans

how does it work?
©
Eva Broekema
reuse

Lease een MUD Jeans

hoe werkt het?