©

State of Fashion 2022 | Ways of Caring

Met het thema Ways of Caring vraagt State of Fashion in haar biënnale van 2022 opnieuw aandacht voor de staat van mode, ditmaal specifiek voor de verbroken verbanden en verstoorde relaties in de modewereld.

Mode is van oudsher een manier om te communiceren over wie we zijn, over hoe we ons voelen, over hoe we ons verhouden tot elkaar, tot andere diersoorten en tot de natuur. Maar gaandeweg heeft het industriële modesysteem, met groei en winst als belangrijkste doelstellingen, een dominante positie verworven. Als gevolg hiervan zit de mode-industrie gevangen in een cyclus van overproductie die een cultuur van overconsumptie voedt. Om dit systeem in leven te houden, worden mensen en dieren uitgebuit en onderdrukt, en wordt de natuur vergiftigd.

Met haar curator-team, bestaande uit Fashion Open Studio en NOT____ENOUGH collective, maakt State of Fashion zich in 2022 sterk voor het doorbreken van dit systeem, dat ongelijkheid in stand houdt door één perspectief en één belang te verkiezen boven velen. Er zijn talloze manieren van mode maken die nog niet worden erkend door de mainstream. Hoe maken we ruimte en zorgen we dat verschillende mode-systemen naast elkaar kunnen bestaan? Wat kunnen we leren van deze diverse mode-systemen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de modewereld opnieuw gaat nadenken, haar waardes evalueert en verbinding en zorg gaat herwaarderen? 

Tijdens State of Fashion 2022 I Ways of Caring wordt iedereen uitgenodigd - van modeontwerper tot industrie-tycoon tot textiel-arbeider en consument - om mee te doen en mode op een betekenisvolle manier in te zetten. Zo betrekt NOT____ENOUGH collective het publiek van State of Fashion bij een tentoonstelling waarin zij ons uitnodigen om opnieuw te kijken naar dat wat in mode is weggelaten, onderdrukt of verwijderd. “Want, alleen door te herkennen en te erkennen wat er ontbreekt, en door te begrijpen wat de consequenties hiervan zijn, kunnen verschillende, onverwachte vormen van mode naast elkaar bestaan,”  aldus NOT____ENOUGH collective. Het team van Fashion Open Studio kiest voor een programma van interventies in en om het winkelhart van Arnhem, om mode spelenderwijs weer met mensen te verbinden.‘A society that cares, is a society prepared for repairs (Een samenleving die zorgt, is een samenleving die bereid is te repareren)', aldus Fashion Open Studio. Zij nodigt iedereen uit om mee te doen: van het repareren van kleding tot het repareren van disfunctionele systemen.

Met Ways of Caring kiezen de curatoren niet alleen voor een thema, maar ook voor een aanpak. Geïnspireerd door de originele betekenis van het woord ‘curator’ - een afgeleide van het Latijnse cura, dat ‘zorgdragen voor’ betekent - willen zij de biënnale op revolutionaire wijze aanpakken. Zij willen luisteren, ruimte maken en open staan voor nieuwe kennis. Het curator-team nodigt het publiek van State of Fashion vanaf vandaag daarom uit om met hen mee te werken en mee te denken. Eén van de eerste stappen is een Open Oproep voor Deelnemers. Het curator-team roept kritische mode-makers en denkers vanuit heel de wereld op om zich te melden en een tentoonstelling met hen te co-creëren. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via: Open Oproep voor Deelnemers.

State of Fashion 2022 I Ways of Caring opent op 3 juni 2022 op verschillende locaties in Arnhem, Nederland. Het volledige programma - dat met partners en publiek wordt ontwikkeld - wordt in het voorjaar van 2022 bekend gemaakt.

Meer informatie: stateoffashion.org

Fashion Open Studio
Fashion Open Studio is het presentatie-initiatief van Fashion Revolution,'s werelds grootste activistische mode-beweging, die wereldwijd campagne voert voor een schone, veilige, eerlijke, transparante en verantwoordelijke mode-industrie. Fashion Open Studio werkt specifiek samen met ontwerpers en creatieven om de traditionele industrie te bevragen en op te komen voor radicale denkers en makers. Betrokken als curatoren zijn Orsola De Castro, Filippo Ricci, Tamsin Blanchard en Niamh Tuft.

NOT____ENOUGH collective
NOT____ENOUGH collective bestaat uit Andrea Chehade Barroux, Mari Cortez en Marina Sasseron de Oliveira Cabral, drie Zuid-Amerikaanse vrouwen die afstudeerden van ArtEZ en momenteel in Nederland wonen. Met hun werk willen ze de dynamiek van onderdrukkers en onderdrukten, opgelegd door koloniale structuren, transformeren. Hun doel is om de uitdaging aan te gaan om samen een meervoudige wereld te vormen en om verandering binnen mode, design en onderwijs in gang te zetten.

None

State of Fashion 2022 | Ways of Caring