©
Art direction: Glamcult Studio. Photography: Barrie Hullegie
fairness

State of Fashion | searching for the new luxury

wat je moet weten

State of Fashion is een platform en aanjager van de wereldwijde zoektocht naar een eerlijker, schoner en duurzamer modesysteem. Voor dit gezamenlijke doel willen we verbindingen leggen tussen ontwerpers, bedrijven, overheden, opleidingen en, vooral, het publiek. Deze website groeit mee met onze zoektocht naar de nieuwe luxe.

enkele feiten

Het project is de opvolger van de Arnhem Mode Biënnale

State of Fashion is het nieuwe vierjaarlijkse mode-event van Arnhem, Gelderland, georganiseerd door de Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Het is de opvolger van Arnhem Mode Biënnale, een initiatief van ArtEZ Mode en de gemeente Arnhem, dat tussen 2005 en 2013 vijf succesvolle edities kende.

Searching for the New Luxury

Searching for the New Luxury verkent nieuwe definities van luxe als antwoord op urgente ecologische en sociale vragen: minder afval en minder vervuiling, meer gelijkheid, welzijn en inclusiviteit. Hoe kunnen wij hier allemaal aan bijdragen?

Curator state of fashion 2018 is José Teunissen

Dean School of Design & Technology bij het London College of Fashion en veelgevraagd curator, onderzoeker en auteur.

wat is het concept

©
Art direction: Glamcult Studio. Photography: Barrie Hullegie

De eerste editie van State of Fashion opent op 1 juni 2018 onder de titel searching for the new luxury met José Teunissen als curator.

searching for the new luxury verkent nieuwe definities van luxe als antwoord op urgente ecologische en sociale vragen: minder afval en minder vervuiling, meer gelijkheid, welzijn en inclusiviteit. Het onderzoekt nieuwe (bio-)technologieën, digitale platforms en maakprocessen die traditionele opvattingen over luxe op hun kop kunnen zetten en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomstagenda voor de industrie.

state of fashion 2018 | searching for the new luxury verzamelt actueel baanbrekend onderzoek en initieert experimentele interdisciplinaire samenwerkingen, die starten voor 2018 en daarna zullen voortgaan. De openingsweek is van 1 t/m 10 juni 2018. De zoektocht naar 'nieuwe luxe' begint nu. Doe mee en sluit je aan.

Lees meer over de tentoonstelling thema's

curatorial statement

'state of Fashion 2018 | searching for the new luxury' is het eerste grootschalige, internationale publieksevenement dat geheel is gewijd aan duurzame en eerlijke mode.

De modewereld staat voor een enorme uitdaging. Enerzijds ervaren ontwerpers en grote merken de moordende druk om collecties in een steeds hoger tempo op elkaar te laten volgen, waardoor er minder ruimte is voor reflectie, bezinning en vernieuwing en waardoor mode zichzelf dreigt uit te hollen. Aan de andere kant is er de voortdurende race naar nóg goedkoper produceren en nóg snellere levenscycli, met uiteindelijk desastreuze gevolgen voor mens en milieu. Globalisering, klimaatverandering en de druk op schaarse landbouwgronden en hulpstoffen maken de situatie alleen maar urgenter.

Daar komt bij dat de mode zich lijkt te hebben losgezongen van de normen en waarden van deze tijd. Mode verbeeldt nog altijd de wereld van de klassieke glamour en status; een luxe-droom die niet langer aansprekend en relevant is voor de tijd van nu. De Millennial generatie heeft de auto ingeruild voor de fiets en het hebben van bezit maakt plaats voor een deeleconomie.

Het roer moet om, zoveel is duidelijk, maar niemand weet hoe en waar te beginnen. Toch zijn er wereldwijd tal van initiatieven en projecten die mode en kleding op een fundamenteel andere wijze benaderen. Die mode niet voornamelijk bezien vanuit een economisch perspectief, of die duurzaamheid alleen maar gebruiken als een goedkope marketingtruc, maar die uitgaan van radicaal andere vraagstellingen. Hoe kan mode bijdragen aan een betere leefwereld en tegelijkertijd een esthetisch verlangen invullen. Kan een ultiem consumptiegoed toch ecologisch en sociaal verantwoord zijn? En hoe kan mode werkelijk uitdrukking geven aan de ethische normen en waarden van deze tijd.

state of fashion 2018 | searching for the new luxury wil op de eerste plaats een podium bieden aan (vaak nog onbekende) initiatieven die streven naar een vernieuwende, duurzame en eerlijke mode die tegelijkertijd verleidelijk is. Het wil ook een broedplaats zijn van nieuwe ideeën, kruisbestuivingen tot stand brengen en onvermoede partners bij elkaar brengen. Urgent, kritisch, provocerend en inspirerend, zowel voor vakmensen, de industrie en studenten als voor een breed publiek. state of fashion 2018 | searching for the new luxury is daarmee het eerste grootschalige, internationale publieksevenement dat geheel is gewijd aan duurzame en eerlijke mode.

José Teunissen, Arnhem, 1 juli 2017

mogelijk gemaakt door

state of fashion 2018 | searching for the new luxury wordt mogelijk gemaakt door gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

fairness

State of Fashion | searching for the new luxury

Get in contact

José Teunissen

curator

info@stateoffashion.org

Related articles

©
Ethical Fashion Guatemala
fairness

Guatemalaanse ambachtslieden vervolgen Etsy voor het schenden van auteursrechten

Het gevecht voor de bescherming van makers
©
Ethical Fashion Guatemala
fairness

Guatemalan artisans go after Etsy for copyright infringement

The fight to protect makers' rights