©
Image: Short film ‘Tree of Life’ by threeASFOUR in collaboration Alex Czetwertynski, State of Fashion 2018. Photo: Valerie Spanjers.

Open Call for Curators

Met deze Open Call for Curators gaat State of Fashion op zoek naar vernieuwende denkers met grensverleggende en nieuwe ideeën, die de culturele en veilige ruimte van de biënnale willen gebruiken om mode te bevragen en te veranderen.

INTRODUCTIE

State of Fashion wordt wereldwijd erkend als een platform dat hoognodige radicale veranderingen in de mode verkent. Vanaf haar start heeft State of Fashion zich gericht op de ecologische en sociale voetafdruk van de mode-industrie en op het tonen van nieuwe materialen en productietechnieken. Dit kader was ook de focus van de succesvolle biënnale ‘Searching for the New Luxury’ in 2018, gecureerd door José Teunissen, professor Modetheorie en decaan van de School of Design and Technology van het London College of Fashion (UAL).

Recente maatschappelijke en politieke gebeurtenissen, naast een verergerde klimaatcrisis die ernstige gevolgen heeft voor de mensheid, hebben ertoe geleid dat State of Fashion haar focus heeft verbreed. COVID-19 legde voor eens en altijd de kwetsbaarheid van het bestaande modesysteem bloot. Als gevolg van strenge lockdownmaatregelen zorgden de gekelderde consumentenvraag en kledinghandel ervoor dat modebedrijven hun bestellingen annuleerden of hun betalings- en leveringsprocedures aanpasten. Miljoenen textielarbeiders over de hele wereld keerden hierdoor zonder werk terug naar hun geboorteplaats, waar hun een onzekere toekomst wacht. Na de moord op George Floyd in de VS barstte wereldwijd een gesprek los over hoe onze samenleving op veel niveaus nog steeds doordrenkt is van racisme. In de mode-industrie werd duidelijk dat voor echte diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit meer nodig is dan alleen een sterkere representatie van zwarte mensen, oorspronkelijke bewoners en mensen van kleur (in referentie naar het Amerikaanse acroniem BIPOC) op catwalks en in directiekamers. Het vereist een kritische en rigoureuze blik op de manier waarop het modesysteem als geheel is georganiseerd. Er is een radicale aanpak nodig die het probleem bij de wortel aanpakt.

Er zijn wereldwijd verschillende modesystemen. Het modesysteem dat al decennialang dominant is, wordt gevormd door mensen uit geprivilegieerde delen van de wereld. Dit systeem wordt gedreven door een business model dat constante en exponentiële economische groei aanmoedigt, zonder rekening te houden met wat het daarmee langzaam uitwist in zijn opofferingszones: vruchtbare grond, schoon water en lokale culturen. Ook duurzame mode wordt grotendeels gedefinieerd door dit systeem. Dit heeft geleid tot problematische en vaak botsende opvattingen over hoe mensen kunnen bijdragen aan een duurzame modebeweging en, nog belangrijker, over wie daaraan kan bijdragen: degenen die het kunnen betalen. Hoewel bewust consumeren van cruciaal belang is, heeft dit eenzijdige begrip van duurzame mode een grote tekortkoming: het houdt geen rekening met of garandeert geen diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

In de aanloop naar de volgende biënnale in 2022 reflecteert State of Fashion op haar kernboodschappen en positie door te observeren, te bevragen, te kijken en te luisteren. In 2020 startte het platform het programma ‘This is an Intervention’, waarvoor het denkers en makers van over de hele wereld uitnodigt om het programma over te nemen. Met uitdagende lezingen, online gesprekken, interactieve workshops en inspirerende visuals reflecteren de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken op het dominante modesysteem, de gebreken ervan, en de toekomst. In april 2021, aan het einde van 'This is an Intervention', geven de betrokken denkers en makers het stokje door aan het nieuwe curatorteam voor de biënnale van 2022. Met deze Open Call for Curators gaat State of Fashion op zoek naar vernieuwende denkers met grensverleggende en nieuwe ideeën, die de culturele en veilige ruimte van de biënnale willen gebruiken om mode te bevragen en te veranderen.

KERNVRAGEN BIENNALE 2022

State of Fashion beschouwt mode als een driver of positive change en wil een katalysator zijn voor culturele transformatie. Voor de volgende biënnale stelt het platform drie kernvragen:

Menselijkheid

De mode is ontmenselijkt door commercialisatie en industrialisatie. Maar mode is meer dan alleen een productiesysteem van objecten voor welgestelde individuen. Het is een manier om te praten over wie we zijn als mensen, over hoe we ons verhouden tot elkaar en tot andere diersoorten en over hoe we onderdeel uitmaken van de natuur. Voor onze volgende biënnale vragen we het curatorteam:

Als mededogen, begrip en ruimhartigheid de eigenschappen zijn die menselijkheid definiëren, hoe kan mode dan bijdragen aan een wereld die menselijker is voor iedereen?

Gelijkheid

Voor echte verandering in de mode is meer nodig dan alleen verandering in de manier waarop we kledingstukken produceren en consumeren, of de manier waarop we arbeid belonen. Het vereist een radicale herverdeling van macht, één die ons verlost van het idee van de onderdrukker en de onderdrukten. Terwijl de term ‘dekolonisatie’ door de industrie langzaam wordt veranderd in een marketingterm, dagen we het curatorteam uit om verder te kijken dan de hype en de bestaande machtsstructuren in de mode kritisch te verkennen. Voor onze volgende biënnale vragen we het curatorenteam:

Wat zijn baanbrekende manieren om echte, rechtvaardige en duurzame gelijkheid te creëren? Wie heeft er toegang tot deze discussie en zeggenschap op dit gebied? Hoe zorgen we ervoor dat we kritisch blijven over onze eigen activiteiten?

Gemeenschap

Het huidige begrip van mode draait om en verheerlijkt ontwerpers en merken. In werkelijkheid zou mode een activiteit moeten zijn die een gemeenschap samenbrengt: van gelijken in verschillende delen van de wereld en van praktijken, vaardigheden en materialen die te maken hebben met het aankleden van het lichaam. Belangrijke succesfactoren voor gezonde gemeenschappen zijn relaties, openheid, zelfreflectie, empathie en de bereidheid om te veranderen. Voor onze volgende biënnale vragen we het curatorteam:

Hoe kan mode diepere banden smeden tussen mensen onderling, en tussen mensen en hun omgeving? Hoe maken we de kennis die wordt uitgewisseld binnen gemeenschappen toegankelijk en duurzaam?

PROFIEL

Bovenstaande vragen zijn een open uitnodiging voor een gesprek. State of Fashion zoekt met deze Open Call naar curatoriële voorstellen die een antwoord geven op een of meerdere van deze vragen, en naar curatoren die:

- Een kritische en uitgesproken visie hebben op de urgentste vraagstukken van onze tijd, de noodzaak van fundamentele verandering en de rol die mode in deze transitie kan spelen.

- In staat zijn om naar de mode te kijken door een dekoloniale lens.

- Een bewezen samenwerkende houding en werkwijze hebben.

- De vorm en/of functie van een biënnale willen vernieuwen

- Een inspirerend netwerk van makers en denkers van binnen en buiten de modepraktijk meebrengen.

State of Fashion staat open voor curatoren met verschillende achtergronden en beroepspraktijken, zoals design, onderzoek, onderwijs, ambacht, productie en media. Individuen en groepen van elke leeftijd, geslacht, nationaliteit en land van verblijf worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

State of Fashion is expliciet niet op zoek naar een eenzijdig perspectief. In navolging van haar zusterevenement sonsbeek20-24.org moedigt State of Fashion voorstellen aan die werken vanuit het perspectief van een team, een collectieve visie of een conversationele aanpak.

TAAKOMSCHRIJVING & VERGOEDING

Het curatorteam wordt vanaf april 2021 en tot het einde van de biënnale in juni/juli 2022 op projectbasis betrokken bij de biënnale. De belangrijkste taken van het curatorteam zijn:

- Het ontwikkelen van het thema/de curatoriële richting voor de biënnale en het schrijven van een inspirerend curatorieel statement in 2020.

- Het vertalen van de curatoriële visie naar een inspirerend en succesvol publieksevenement in nauwe samenwerking met het (management)team van State of Fashion.

- Het verbinden van zijn/haar/hun netwerk om betekenisvolle samenwerkingsverbanden, onderzoeksprojecten en andere initiatieven voor de biënnale op te zetten.

- Het optreden als woordvoerder van de Biënnale 2022 voor pers en media.

Voor haar inzet ontvangt het curatorenteam een ​​projectgebonden totaalvergoeding. Stichting Sonsbeek & State of Fashion is een non-profit organisatie. Fair practice ligt ten grondslag aan de vergoedingen die de stichting biedt.

AANMELDING DEADLINE

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden door vóór 1 februari 23:59 uur (CET) het online aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Vragen over de selectieprocedure kunnen gestuurd worden naar opencall@stateoffashion.org.

ALGEMENE VOORWAARDEN

None

Open Call for Curators