©
Art direction: Glamcult Studio.

Samenwerkingsverbanden en partners

MODE-CONSORTIUM ARNHEM

State of Fashion stond samen met de ArtEZ, Museum Arnhem, Fashion + Design Festival Arnhem aan de wieg van het Arnhemse Mode-consortium. In dit overleg werken we intensief samen om het bewustzijn over de huidige uitdagingen in het modesysteem te vergroten en om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. We doen dit o.a. door samen een maatschappelijke agenda te ontwikkelen, door krachten te bundelen waar mogelijk en door samen te werken aan een sterk lokaal en regionaal netwerk. Op die manier dragen we vanuit Arnhem actief bij aan een wereld waarin mode een positieve impact heeft op de sociale, culturele, economische en ecologische ontwikkeling.

TASKFORCE FASHION

Modeplatforms FASHIONCLASH, M-ODE en STOF sloegen in 2018 in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de handen ineen voor Taskforce Fashion. In co-creatie met Nederlands ontwerptalent en in dialoog met andere sectoren onderzoeken we de transformerende rol van mode in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. De eerste pilot – Fashion after Flood – werd financieel gesteund door o.a. drie gemeenten (Arnhem, Amsterdam en Maastricht), Waternet en Waterschap Rijn&IJssel. In 2020 werken we aan een tweede experiment - Residency for Responsible Fashion - in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Rotterdam en Tilburg. STOF is penvoerder van Taskforce Fashion.

Meer informatie: Taskforcefashion.nl

CULTURE.FASHION

Op de opening van State of Fashion 2018 kondigde Minister van OCW Ingrid Van Engelshoven aan dat zij een impuls wil geven aan mode door middel van een (pilot) modeprogramma, dat initiatieven verbindt en de culturele kracht van mode in de samenleving vergroot. In februari 2020 vond de kick-off van dit modeprogramma plaats in Arnhem. Sinds dit moment werken verschillende mode-partijen in Nederland aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, aan een mapping van Nederlandse mode en aan een gezamenlijke inhoudelijke agenda. State of Fashion is de penvoerder van het programma. We werken hierin samen met Waag Textile Lab en MAFB, waar de procesleiding is belegd. Ook maken we actief deel uit van de werkgroep Activiteiten, samen met M-ODE, FashionClash en MAFB.

Meer informatie: Culture.fashion

Foto header:
State of Fashion | Events (2018), Glamcult Studio.

STATE OF FASHION WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR