©
imagination essential care

Fashion design for a better world: Elisa van Joolen

MEET ELISA VAN JOOLEN

Elisa’s projecten bieden vaak een reflectie op specifieke sociale gemeenschappen, waarbij zij de nadruk legt op samenwerking en participatie.

PORTAL
Site-specifieke installatie voor State of Fashion 2018

Met PORTAL verkent onderzoeker en kunstenaar Elisa van Joolen (1983) in een ruimtelijke installatie de emotionele, sociale en economische waarde van de kleding van de bezoekers tijdens State of Fashion. Tijdens de eerste twee dagen van State of Fashion (1-2 juni 2018) worden bezoekers gevraagd een kledingstuk uit te trekken, dit te omlijnen en een aantal vragen te beantwoorden over de productie, het eigenaarschap, de waarde van de materialiteit van hun kleding.

“In deze tijd van grondstoffenschaarste en arbeidsproblematiek binnen de kledingindustrie is het onhoudbaar dat er zoveel materiaal wordt verspild,” zegt Van Joolen. “Ik vind het daarom noodzakelijk om innovatieve concepten op het gebied van hergebruik in relatie tot mode te ontwikkelen, om zo in te spelen op het bewustzijn van de consument. Het doel van PORTAL is de diepere lagen van waardeproductie en –betekenis te verkennen. Ik maak geen nieuwe kleding, maar breng bestaande kleding in kaart, samen met de bezoeker; de consument. Ik geloof dat het consumentenbewustzijn en de manier waarop mensen zich verhouden tot en verbinden met kleding (of andere producten), evenals de waarde die zij eraan toeschrijven, centrale elementen moeten zijn in het streven naar een eerlijker en duurzamer modesysteem.”

Tijdens de onderzoeksdagen worden zoveel mogelijk gegevens verzameld als uitgangspunt voor het analyseren van de onderlinge relaties tussen de kledingstukken.

De eindresultaten zijn tijdens een rondetafelgesprek gepresenteerd. Ook zijn de resultaten zichtbaar gemaakt in een publicatie, PORTAL 002, speciaal ontwikkeld voor State of Fashion 2018.

Elisa van Joolen bedankt Anouk Beckers, Beau Bertens, Marina Sasseron de Oliveira Cabral en alle assistenten die hielpen tijdens de PORTAL onderzoeksdagen.

Speciale dank aan INNOSELL BV voor het beschikbaar stellen van het materiaal Tyvek voor de installatie.

imagination

Fashion design for a better world: Elisa van Joolen

Related articles

©
Eva Broekema
reuse

Lease een MUD Jeans

hoe werkt het?
©
Eva Broekema
reuse

Lease a MUD jeans

how does it work?