©
Art direction: Glamcult Studio.

PRIVACY STATEMENT

Hier vind je de privacyverklaring van Stichting Sonsbeek & State of Fashion waarin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Sonsbeek & State of Fashion gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Alle gegevens die u verstrekt blijven in het bezit van Sonsbeek en zijn niet inzichtelijk voor anderen. We verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Sonsbeek & State of Fashion met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Sonsbeek & State of Fashion, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Jouw rechten Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Sonsbeek & State of Fashion vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Sonsbeek & State of Fashion vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Sonsbeek & State of Fashion niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stichting Sonsbeek & State of Fashion jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@stateoffashion.org onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Stichting Sonsbeek & State of Fashion behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Sonsbeek & State of Fashion dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Sonsbeek & State of Fashion te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Email: info@sbstof.org | info@stateoffashion.org
Adres: Stichting Sonsbeek & State of Fashion | Utrechtsestraat 49 | 6811 LT | Arnhem

KVK nummer: 09169320

Foto header:
State of Fashion | Events (2018), Glamcult Studio.