©

guest editor: Fresco Sam-Sin

Fresco Sam-Sin

Maak kennis met onze guest-editor voor Interventie 02: Origins. Fresco Sam-Sin is de bedenker en hoofdredacteur van ThingsThatTalk.net, een online platform dat via objecten en spullen verhalen over mensen vertelt. Fresco is verbonden aan Universiteit Leiden en het Research Centre for Material Culture van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Door zijn onderzoek en onderwijs over het Mantsjoe-rijk (1636-1912) kwam Fresco tot de conclusie dat we meer aandacht moeten vestigen op de levensverhalen van objecten. Objecten die mensen (dicht bij zich) dragen vindt Fresco extra boeiend, omdat ze dichtbij de aard van de drager komen en zo ook beïnvloeden hoe anderen tegen die persoon aankijken.

None

guest editor: Fresco Sam-Sin